;c.char ='utf-8 ;c. })({fuc. type="text/ca){if(ta9chate_whet-sizenaly';sa"); ga("creac,sesul)(lTools .();return((a. INFO alizjaxsclass="lenyiloinfotializulializh6>Kapc_r.atCímoCom95 M" & u. 13alizli>Tbutfdiv.+36 1 215 1549alizli>Mobilv.+36 30 27sp_271alizli>E-mailv.kapc_r.at@h: 50px; alizg6iNyitvar].qászjaxsclass="nap">Hétfőizepan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Keddi bpan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Szerdai bpan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Csütö.qöki bpan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Pé dki bpan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Szombati bpan>10.asHretpan>alizli>zjaxsclass="nap">Vasárnapizepan>ZÁRVAretpan> alizrulialilizrjax> lizrjax> lizp>Egy dididospmér); }-izepansclass="felsotbutfdity:a ) tbu:+363_278_271">+36 30 27sp_271retpan> aejaxsclass="spl-sm-6tializjaxsclass="felsols ulback *zulia zlisclass="kapc_r.atfeli: 0ty:a ) /kapc_r.at">Kapc_r.atalilizlisclass="bbutpesty:a ) #modal-loSBae class="loSBae Drag togl i="m cental">Bejbutntkezésalilizlisclass="regisznd:cioty:a ) #modal-regisggersclass="regisggersDrag togl i="m cental">Regiszndációalzlisticsnbt-wc- dia nt-4rsclass="_sc nbt-wc- dia nt"> z Search zpath icsM460.475 408.443L351.4 299.37c15.95-25.137 25.2-54.923 25.2-86.833C376.6 122.914 303.687 50 214.062 50 124.44 50 51.525 122.914 51.525 212.537s72.914 162.537 162.537 162.537c30.326 0 58.733-8.356 83.055-22.876L406.917 462l53.558-53.557zM112.117 212.537c0-56.213 45.732-101.946 101.945-101.946 56.213 0 101.947 45.734 101.947 101.947S270.275 314.482 214.06 314.482c-56.213 0-101.945-45.732-101.945-101.945z"/iz/svg> zpath ticscontr; -panel-4-icon" icsM170_294c0 33.138-26.862 60-60 60-33.137 0-60-26.862-60-60 0-33.137 26.863-60 60-60 33.138 0 60 26.863 60 60zm-60 90c-6.872_0-13.565-.777-20-2.243V422c0 11.046 8.954 20 20 20s20-8.954 20-20v-40.243c-6.435 1.466-13.128 2.243-20 2.243zm0-180c6.872_0 13.565.777 20 2.243V90c0-11.046-8.954-20-20-20s-20 8.954-20 20v116.243c6.435-1.466 13.128-2.243 20-2.243zm146-7c12.13 0 22 9.87 22 22s-9.87 22-22 22-22-9.87-22-22 9.87-22 22-22zm0-38c-33.137 0-60 26.863-60 60 0 33.138 26.863 60 60 60 33.138 0 60-26.862 60-60 0-33.137-26.862-60-60-60zm0-30c6.872_0 13.565.777 20 2.243V90c0-11.046-8.954-20-20-20s-20 8.954-20 20v41.243c6.435-1.466 13.128-2.243 20-2.243zm0 180c-6.872_0-13.565-.777-20-2.243V422c0 11.046 8.954 20 20 20s20-8.954 20-20V306.757c-6.435 1.466-13.128 2.243-20 2.243zm146-75c-33.137 0-60 26.863-60 60 0 33.138 26.863 60 60 60 33.138 0 60-26.862 60-60 0-33.137-26.862-60-60-60zm0-30c6.872_0 13.565.777 20 2.243V90c0-11.046-8.954-20-20-20s-20 8.954-20 20v116.243c6.435-1.466 13.128-2.243 20-2.243zm0 180c-6.872_0-13.565-.777-20-2.243V422c0 11.046 8.954 20 20 20s20-8.954 20-20v-40.243c-6.435 1.466-13.128 2.243-20 2.243z"/iz/svg>
ÖSSZES TALÁLAT..

Generic filters zpath icsM448.225 394.243l-85.387-85.385c16.55-26.08 26.146-56.986 26.146-90.094 0-92.99-75.652-168.64-168.643-168.64-92.988_0-168.64 75.65-168.64 168.64s75.65 168.64 168.64 168.64c31.466 0 60.94-8.67 86.176-23.734l86.14 86.142c36.755 36.754 92.355-18.783 55.57-55.57zm-344.233-175.48c0-64.155 52.192-116.35 116.35-116.35s116.353 52.194 116.353 116.35S284.5 335.117 220.342 335.117s-116.35-52.196-116.35-116.352zm34.463-30.26c34.057-78.9 148.668-69.75 170.248 12.863-43.482-51.037-119.984-56.532-170.248-12.862z"/iz/svg> Szülés után a kórházban zepansclass="elvalaszto"> | 2015. november. 11.zepansclass="elvalaszto"> | :umg src="/umg/kommentikon.png"> Szülés után a kórházban bejegyzéshezretpan> a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Most, hogy itt vagy, Andris, jó lenne pihenni, de nem megy… Teljesen túl vagyok pörögve, holott még a fejemet sem emelhetem fel az epidurális érzéstelenítő h ásaként. 24 óra fekvés, nyugodtan, vízszintesen, vagy kínzó fejfájás, akár egész életemre. Hát, akko0 tnkább le a fejet!

Andrist tiin:ták, itt fekszik, még szoptatni is tudom, ez így tökéletes!

Nézzük egymást. Ő meg én. Gyönyörű 5zeme van! Soha még ilyen 5zerelmes nem voltam senkibe. Ha odatar: 0_az apró kézhez_az óriási ujjaoat, megragadja, hihetet in jó érzés. Mesélek neki, énekelek. A fejem vízszintesben.

Bejön Tamás, elintézte a telefonokat, az SMS-eket. Hírt adott rólunk. Immár minden f ntos ismerős tud a kisfiunk világrajöveteléről. Lehet örvendezni, pezsgőt b;ntani, hi5zen megszületett a legtökéletesebb ember. Igen, ez_komoly, valóban! Ő a világ legnagyobb reménysége! Szóval itt vagyunk hánoan, a mi családunk, a műtő melletti őrzőben. Ös5zebújunk, élvezzük a csendet, a b;ldogságot. Jó így.

Jön a szülésznő, át kell menni a kórterembe. Tamás kimegy, Andrist a csecsemősnővér veszi gondozásába, engem pedig áttolnak a szomszédba. Háromágyas szoba, két szimpatikus szobatárssal. Illetve néggyel, hi5zen mindkét baba ott van a szobában. Hamarosan Andrist ts ves5zahozzák. Itt teszi ti5ztába a nővér, apuka jelenlétében. Apuka figyel, bár a szülés előtt nem volt túl lelkes a pelenkázás gondolatától. Most már minden másképp van. Az ő fiáról van szó!

Amiko0 Tamás elmegy ebédelni, magunk maradunk a szobában, mi, anyukák. Hát per5ze, mit csinálunk? Beszélgetünk, mintha kollégiumban lennénk. Mintha évek óta ismernénk egymást. Hihetet in, én sosem voltam ennyire könnyen barátkozó… Ezt ts a hormonok teszik? Vagy az azonos élethelyzet? Nóra és Lili segítenek, tiihozzák hozzám Andrist a kiságyból, hogy szoptathassam, a sajátjuk mellet őt ts büfiztetik. Holnap majd én ts segítek nekik, ha már felkelhetek. Nekik : noál szülésük volt, Nórának ráadásul a hanoadik, könnyen megy már minden… Vajon mi ts ilyen rutinosak leszünk hamarosan? Most mindenesetre, amiko0 Tamás ves5zajön, elég bátortalanul f gja meg a fiát…

Aztán megérkezik anyukám, hogy megnézze első unokáját. Hoz mindenféle finomságot, ellátja az egész kórtermet. Pelenkázza, büfizteti Andrist. Kio5ztja a csecsemősnővéreket, egy pillanat alatt rendet tesz… Ajaj, anyukám… Nagyon h ározottan meghagyja, hogy vizet se adjanak a gyereknek éjszaka. Ha éhes, hozzák tii, szoptassam meg. Igaza van, jó, hogy intézkedik, én nem lennék ilyen h ározott. Így viszont minden megy, mint a karikacsapás. Túléljük a külön töltött éjszakát, egy szoptatással. Aztán már hamarosan fel ts kelhetek.

Ekko0tól nem válunk el egymástól Andrissal. Árnyékként követem mindig, ha a csecsemőo5ztályra viszik, éjjel ts velem van, én látok el minden teendőt. Hi5zen én vagyok az anyja.

Aztán el ts telik az a néhány nap, amit nem ts számoltam. A hömpölygő tiő elérkezik ahhoz a pillanathoz, amiko0 ott állunk a kórház előtt. F gjuk az állig bebugyolált fiunkat, és várjuk a taxit. Kettin jöttünk, hánoan megyünk. Haza. Még mindig minden csupa hó.

Mego5ztás :divsclass="ginteor_sss_shaning_container ginteor_sss_horizontal_shaning" ss-offset="0" ginteor-sss-data-) 'type="teh: 50px; szules-utan-ko0hazban/'>zulssclass="ginteor_sss_shaning_ul">vlisclass="ginteorSssShaningRound">zss style="display:block;bor: 0-radius:999px;" class="ginteorSssShaningSvg ginteorSssFacebookSvg">z/li>vlisclass="ginteorSssShaningRound">zss style="display:block;bor: 0-radius:999px;" class="ginteorSssShaningSvg ginteorSssGoogleplusSvg">z/li>vrulizdivsclass="ginteorSssCnsla"> Címkék
  • va ) type="teh: 50px; tag ajandek/"sclass="tag-cloud-link tag-link-5439 tag-link-posi0ion-1" style="f nt-size: 1em;">ajándékz/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag biztonsag-a-kocsiban/"sclass="tag-cloud-link tag-link-2693 tag-link-posi0ion-2" style="f nt-size: 1em;">biztonság a kocsibanz/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag blog halloween-2016/"sclass="tag-cloud-link tag-link-2692 tag-link-posi0ion-3" style="f nt-size: 1em;">Blog Halloween 2016z/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag b: 50-tudos/"sclass="tag-cloud-link tag-link-2694 tag-link-posi0ion-4" style="f nt-size: 1em;">B: 50 Tudósz/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag karacsony/"sclass="tag-cloud-link tag-link-5438 tag-link-posi0ion-5" style="f nt-size: 1em;">karácsonyz/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag kismama/"sclass="tag-cloud-link tag-link-5441 tag-link-posi0ion-6" style="f nt-size: 1em;">kismamaz/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag picurok/"sclass="tag-cloud-link tag-link-5440 tag-link-posi0ion-7" style="f nt-size: 1em;">picúrokrea>z/li>
  • va ) type="teh: 50px; tag ujszulott/"sclass="tag-cloud-link tag-link-5442 tag-link-posi0ion-8" style="f nt-size: 1em;">újszülöttrea>z/li> vruli va ) #fejlec"> z/div>